Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World

How long does it take to charge a Tesla Super

2022-06-22
How long does it take to charge a Tesla Super

How long does it take to charge a Tesla Super

Charging is almost inevitable for everyone. The problem is solved when the car is charged. Tesla said in April that, there are more than 5,000 Tesla Superchargers around the world. By the end of this year, Tesla expects to expand the number of charging posts by one cup to more than 1,000, but now the total number of charging posts has reached 15,000. Let's use the car editor of this site to see how long Tesla Supercharging takes.The TESLA ModelS 2016 has four power models:60, 75, 90, and 100 kw wh, the middle one and the most numerous of the older 85kWh models.

U.S. Charging.
1) The easiest way (most US home circuits are 120V, 12A):Use the charging cable to charge the battery through the built-in charger. It takes 59 hours to fill.
2)Circuit modification(Tesla advocates to modify the circuit to 240V, 40A):Standard charger 8.9 hours to fully charge.
3)Efficient charging method (wall charger home circuit 208-250V, 60Hz, 100A):Standard charger still takes 8.9 hours to fully charge. Built-in dual charger, a full charge takes 4.5 hours.
4) Public charging stations (Tesla public high-current charging station J1772 connector should be properly charged): the same as the third charging method.
5)TESLA super charging station (no need to charge in the car, charge the battery directly):30 minutes half charge, 80 minutes full charge.


Charging in China.
1) The easiest way (domestic household meter 220V, 30A):Use the charging cable to charge the battery through the built-in charger. It takes 12.9 hours to fill.
2)Modify the line (apply to the power bureau, no upper limit of current):Standard charger 8.9 hours, double charging 4.5 hours.
3)Public charging station:Same as the third one.
4)Tesla Supercharging Station:30 minutes half charge, 80 minutes full charge.


Supercharging StationBased on a complex electromechanical system, it can power Tesla cars. Previously, Tesla has confirmed to the outside world that it is preparing to open authorized dealership stores in South Korea. Tesla's low-cost electric car Model 3 will start selling in South Korea as soon as next year. In just 20 minutes, the Supercharger station can charge half a car. Not only that, but the Supercharger stations can be used for long-distance travel and can be installed on some of the busiest travel routes in Asia.
 

How much does Tesla Supercharging cost?
Tesla has raised the price of charging at Superchargers in the United States. While most states have increased prices by 20 to 40 percent, the cost of charging in some states has gone up even more dramatically. For example, prices in California increased from 20 cents to 26 cents per kilowatt hour, New York increased from 19 cents to 24 cents per kilowatt hour, and Oregon increased from 12 cents to 24 cents per kilowatt hour.

Those most affected by this change will be Tesla's Model 3 pals. Because Model S and Model X pals have 400 kWh of Supercharger usage per year, Model 3 pals don't have that benefit. Over the past year, Tesla has been adding Superchargers, which have been expanded to urban areas and larger Superchargers have been built. As Model 3 production ramps up, utilization of its Supercharger stations will increase dramatically.

Tesla's Supercharging is also convenient for many of Tesla's friends, making charging even easier and faster. Tesla stands for the fact that even though the cost of charging has increased, it is still cheaper than gasoline. A Tesla spokesperson said:Occasionally, we adjust our electricity prices to reflect current local electricity use and usage. The most important principle is that the price of electricity will always be lower than gasoline. We just want to create a fair system for everyone, while recovering some of the costs, but that won't be our focus for profitability. In addition, users can check the price of using Tesla Superchargers in their area through the website. & rdquo I hope friends like all the content shared by Edge Shaw Automotive about how long it takes to Supercharge Tesla.

How long does it take to charge a Tesla

At present, the best-selling of new energy vehicles has surprised all of our friends. Who would have thought that new energy vehicles could achieve such success in just a few years, allowing more people to understand it and get to know it better. Every step basically needs to be on the ground, and success is not far away. Little is known about new energy vehicles, I'm sure the little ones know. Today, Bian Xiao Auto will briefly introduce the charging time of Tesla.
 

How long does it take to charge a Tesla: Charging time


1. The easiest way to charge: Most American home circuits are 120V, 12A, which can charge the Model S directly, that is, connect the charging cable to the 110V plug, then connect the plug to the 110V socket, then connect the other end of the charging cable to the Model S, and then charge the battery under the car through the Model S built-in charger... It takes 46 hours and 17 minutes to fill.

2. Modified circuit charging method:Tesla advocates modifying the garage circuit to 240V, 40A. the Model S with a single charger as standard takes 8 hours and 19 minutes to fully charge. If the built-in dual charger is optional, charging efficiency will not improve in this case.

3. Efficient charging method: Install a high power wall-mounted charging connector in a garage or outdoors with a voltage range of 208-250 V, 60 Hz and a current regulation range of 40 A-100 A. In this case, the Model S with the standard single charger still needs to be fully charged in 8 hours and 19 minutes. The optional built-in dual charger can be fully charged in just 4 hours and 09 minutes.

4. Public charging stations:The Model S can be charged with the J1772 connector at public charging stations. Some public charging stations are equipped with high-current charging equipment to facilitate fast charging of Model S with dual built-in chargers.
 
  1. Tesla booster station charging is good:The booster station charges the battery with DC power instead of charging the charger inside the car. It only takes half an hour to fully charge the battery, and it doesn't take long to shorten it to 20 minutes.
 

How long does it take to charge a Tesla:Electric car fast charging station


Electric car fast charging station, the public can quickly charge their electric cars by putting coins into this device. Currently there are two forms of fast charging stations, one is the grid direct charging station. Due to the wide occupation of the site and the need for a dedicated grid, the investment is huge and the cost is difficult to recover. Therefore, it is difficult to do a good job of commercial promotion except for exemplary government actions. The prerequisite for electric vehicles to spread across the country is to have a network of charging stations first. The second type of fast charging station is the box type electric vehicle fast charging station using energy storage device. The third type of charging station is the coin-operated wall-mounted electric self-driving charging station.

How long does it take to charge a Tesla:Charging mode

Depending on the technology and usage characteristics of the electric vehicle power pack, there are necessary differences in the charging methods of electric vehicles. The current charging scheme options are conventional charging, fast charging and quick replacement battery pack system.
 

Conventional Charging


Conventional charging (ordinary charging) has a low charging current of about 15 A. The conventional battery charging method basically uses constant voltage or small current constant current charging, and most of the charging time is 5 ~ 8h, or even 10 ~ 20h.

(1)Analysis of advantages and disadvantages

The advantages of the conventional charging method are:Although the charging time is long, the charger and installation costs are quite low because the power and current ratings used do not matter; it can make full use of the low-power period charging well and reduce charging costs; it can improve charging efficiency and extend the service life of the battery.

The key disadvantage of the conventional charging method is that the charging time is too long, which is difficult to meet when the car has emergency operation demand.

(2) Meeting the requirements of objective conditions.

Designing the driving schedule of electric vehicles to be as large as possible needs to meet the needs of a day of vehicle operation and can only be charged with the help of nighttime parking time; conventional charging can basically be done at home, parking lots and public charging stations because the charging current of the battery is quite low. Most conventional charging stations are large enough to allow many electric vehicles to be charged simultaneously.
 

Fast Charging


Most of the charging methods of conventional batteries take a long time, which brings many inconveniences to practical use. The emergence of fast-charging batteries provides technical support for the commercialization of pure electric vehicles.

Fast charging, also known as emergency charging, provides short-term charging service for electric vehicles that are parked within 20 min ~ 2h at high current. Most charging currents are 150 ~ 400 A.

(1) Analysis of advantages and disadvantages

The advantages of fast charging mode are: short charging time; long battery life (more than 2000 times charging); no memory, can be charged and discharged in large capacity, and can be charged 70% ~ 80% in a few minutes. Since a short time (about 10 ~ 15 min) charging can make the battery storage capacity of 80% ~ 90%, similar to the refueling time, so there is no need to equip a large parking lot when building the corresponding charging station.

Disadvantages:The charger charging efficiency is low, and the corresponding work and installation costs are high; due to the fast charging, the charging current is high, which puts forward higher requirements on charging technology and charging safety factor, while metering and charging design also need special consideration.

(2) Meeting the requirements of objective conditions.

Electric vehicles have a moderate range, i.e., they need to be quickly topped up between vehicle trips to meet operational needs; because the corresponding high current demand may cause damage to the public grid, the fast charging mode only meets the requirements of the objective conditions of dedicated charging stations.
 

Mechanical Charging


Mechanical charging, or quick battery pack replacement system, is done by directly replacing the battery pack of an electric vehicle for charging. Because of the heavy weight of the battery pack, the specialization of battery replacement needs to be strong, and it needs to be equipped with professional personnel to quickly complete battery replacement, charging and maintenance with professional machinery.

(1) Analysis of advantages and disadvantages

The advantages of mechanical charging are:Electric vehicle users can rent a fully charged battery and replace the depleted battery, which is conducive to improving the efficiency of vehicle use and user convenience; the replaced battery can be well charged through the low valley period, which reduces the cost of charging and improves the rationality of car operation. From another aspect, it also solves the problems of charging time, even storage power, battery quality, long driving distance, price, etc. Timely detection of problems in the single battery in the pack and good repair work will have positive significance for battery maintenance, and the reduction of the depth of discharge of the pack will help to improve the service life of the battery.

Several key issues in the application of this model are:standardization of batteries and electric vehicles; electric vehicle design improvement, charging station construction management, battery circulation management, etc.

(2) Meeting the requirements of objective conditions.

The car battery pack design is standardized and easy to replace; in the car operation, the battery should be replaced immediately to meet the operation, and the battery charging in the charging station and the car can be separated professionally and quickly; because the quick replacement of the battery pack has to be done professionally, the quick replacement mode of the battery pack can only meet the requirements of the objective conditions of the special charging station.

In summary, the above three charging modes have their own characteristics and meet the requirements of objective conditions. Therefore, in the application, the above three methods can be organically combined to meet the actual driving requirements.