Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World

Categories
EV charger
EV charger
more
Tesla parts
Tesla parts
more
UTVs ATVs STS
UTVs ATVs STS
more
Solar PV parts
Solar PV parts
more
ev charger AC
ev charger AC
more
towing harnesses
towing harnesses
Eliminates issues of connecting to the trailering electrical system
Quantity
About this item
Universal fit: Compatible with all automobiles, boats and devices equipped with a 12 volt power source
Circuit protection: Power relay-safety protection and conversion circuit. Blade fuse protects the circuit when overcurrent or short circuit occurs.
Illuminated switch: 3 pin on/off rocker switch with red indicator light when truing on, easy to turn on or off, has been passed test of 5,000 times pressing.
Two available leads: With 2 sets of light output connectors for dual lighting fixtures less than 180W, the connection is more stable.
Package include:1 x wiring harness kit, 1 x instructions.

olink
PRODUCT DESCRIPTION
Eliminates issues of connecting to the trailering electrical system by connecting into the taillamps while keeping your OEM connections intact
Works with Red & White or Red, White & Amber Putco Blade LED Tailgate Light Bars
Cuts installation time into just a few quick minutes
Provides an additional 4-Pin connector for your Blade™ or Red Blade™ allowing you to use your OEM 4-Pin connector when needed
Plug & Play, no cutting or splicing your factory harness
Heavy-duty 16 gauge, 100% copper trailering wire
Weather pack connectors.
Patent pending.
1 Year Warranty
Manufactured by Putco, Des Moines Iowa
 
Make installing your Putco Blade simple. The Putco Blade LED light bar quick connect is constructed out of heavy-duty 16 gauge 100% copper trailer wire. This quick connect is a custom design where you don’t need to do any cutting. The install with the plug-n-play quick will make install the Putco Blade minutes instead of an hour, also you don’t need to worry about cutting the wrong wire like you would if you hardwired the Blade into your truck or SUV.  Works with Red & White or Red, White & Amber Putco Blade LED Tailgate Light Bars
California Residents: Proposition 65 Warning

olink
Time to get everything connected with the Dual Leg wiring harness. This wiring harness is the easiest way to connect one or two driving lights or light bars to the battery of your vehicle. With fireproof cable conduit, a high-quality backlit rocker switch, and waterproof Deutsch connectors, it is designed to last for many years even in rough conditions
Features: 
Can connect up to two lights to your battery. 
Leads reach 6ft from the battery.
Illuminated LED rocker switch
Specifications:
Length: When installing on a vehicle, for use with front end installations. Length - Approximate 6’. 
Made From Premium-Grade Materials.
Works With Almost Any Kind of LED Pod Light.
Comes With a Switch, Relay, and Fuse.
Simple and Straightforward Installation.
Supported by a 2-Year Warranty.
Can Be Used With 2005-2021 Models of the Toyota Tacoma.

olink
Specification:
Universal fit: this harness kit is compatible with all automobiles, boats and devices that use a 12V power source
Simple connection: equipped with DT connector, no wiring between LED light bar and the harness kit, simple and easy installation
Mouse style switch: it comes with easy-recognized Red and Green lights. Also with tape backing for easy mounting
Circuit protection: power relay together with inline blade fuse to defense against overcurrent and short circuit, ensuring safety
Package include: 1 x 12 feet wiring harness kit, 1 x instructions
Harness Length: 12ft
Connector Available: 1 Connector
wire gauge: 16 AWG
Maximum Wattage: 180W
Operating Voltage: 12V DC power on/off switch,
Easily turn on/off the lights 12V DC automotive Relay inline blade fuse DT connector, simple and easy Connection note: please finish the installation by professionals or install the wiring harness under the guidance of professionals.

olink
Detail:
*ON/OFF Switch Wiring Harness Relay Kit is used for LED daytime running lights, Off-road driving lights and LED work lights.
*Blade fuse holder with replaceable 30A fuse.
*Suitable for most bar lights / spot lights / driving lights / work lamp
*Easy to install.
*High performance and reliability.
*Item Condition:100% Brand New
*Material:Plastic
*Color: As Pictures Show
*Total length:1.9m (Approx.)
*Fuse: 30A
*Relay: 12V, 40A
*Available light power: 72W/120W/180W/240W/288W/300W
Package Contents:
1* Wiring Harness Kit(with fuse, relay, switch)
Notes: The real color of the item may be slightly different from the pictures shown on website caused by many factors such as brightness of your monitor and light brightness.

olink
CAN bus interface provides an effective solution for detecting vehicle lighting activity
 
The Lazer CAN bus Interface provides an effective solution for detecting both High Beam and Side/Position Light activity, where it is not possible to detect a 12v signal at the back of the standard headlamps. The interface, developed in partnership with UK manufacturer CanM8, can identify both High Beam and Side/Position Light outputs, making it the perfect solution for all Lazer E-mark approved LED spotlights. Each interface comes supplied with a dedicated wiring kit for simplified installation, as well as compatibility with our Contactless Reader which avoids the need for metal-tometal connection to the vehicle's CAN-Hi and CAN-Lo wires.
The interface incorporates a multi-function miniature status LED, which indicates correct connection to the CAN system, CAN activity present and confirmation that the CAN identity has been recognised. Purchase of the Lazer CAN bus Interface will permit access to vehicle specific installation guides, available to download from the CanM8 Cannect app.
Product Features
> CAN bus interface provides an effective solution for detecting vehicle lighting activity
> High beam and side/position light outputs
> Supplied with dedicated wiring kit
> Vehicle specific install guides available via CanM8 app
> Compatible with Lazer Contactless Reader

olink
If you have any questions about this product or any of the products in our range, please contact us on sales@lrparts.net or contact our main centre on: 0151 486 0066


Our delivery is very easy. We use flat rate fees across all our orders and this is calculated at the checkout. In some cases and normally with International orders we may not be able to calculate delivery fees automatically. Our system will allow you to order the products with free delivery, so you can guarantee the stock / order items. Our team will obtain the best and most price economical quote from a range of delivery suppliers and email you a link to our site to pay for delivery.

olink
Putco’s Luminix LED Fog lights / Headlights deliver High Power bright lighting and are 300% smaller than other products on the market.  Each assembly comes fully assembled and ready to mount on your vehicle, ready to deliver high power LED light.
PRODUCT FEATURES
• Fits vehicles equipped with a plastic bumper. 
• Fully compatible OEM harness for plug and play.
• Utilizes existing fog lamp housing for and OEM installation and adjustable design.
• CNC 6061 Aluminum housing.
• Black coated stainless steel hardware and fasteners included.
• Highest rated LED housings (certified by an independent lab);
• High Power 2,400LM,  6000K Color Temperature
• MIL-STD-810G, method 514.6 Vibration.
• MIL-STD-810G, method 511.5 Explosive atmosphere testing.
• IP68 - Dust and Immersion.
• IP69K - Dust IP6 and high-pressure water spray.
• ASTM 117 - Salt and fog.
• Warranty - 3 Year
Patents Pending.

olink
Full instructions for a worry free installation.
1 Year Warranty.


Eliminates issues of connecting to the trailering electrical system by connecting into the taillamps while keeping your OEM connections intact. 
Cuts installation time into just a few quick minutes. 
Provides an additional 4-Pin connector for your Blade™ or Red Blade™ allowing you to use your OEM 4-Pin connector when needed. 
Plug&Play, no cutting or splicing your factory harness.
Heavy-duty 16 gauge, 100% copper trailering wire.
Weather pack connectors.
Patent pending.
1 Year Warranty.

olink
Cuts installation time into just a few quick minutes.
Provides a 4 Pin connector for your Blade™ or Red Blade™ while keeping your OEM connections intact.
Keeps your trailer connection ready for towing while using your light bar.
Plug&Play, no cutting or splicing your factory harness.
Heavy-duty 16 gauge, 100% copper trailering wire. 
Universal fit, fits all of today's trucks equipped seven-pin connector.
Patent pending. 
1 Year Warranty.